Bedrijf

Familiebedrijf Wellkistenfabrik Fritz Peters GmbH & Co. KG ontwikkelt en produceert verpakkingsoplossingen uit golfkarton - flexibel en klantgeoriënteerd.

Over ons

Een familiebedrijf uit de regio Niederrhein

Wellkistenfabrik Fritz Peters GmbH & Co. KG ontwikkelt en produceert samen met 7 dochterondernemingen al meer dan 75 jaar kwalitatief hoogwaardige golfkartonnen verpakkingen. Wij bieden een breed scala aan producten, van bruine transportverpakkingen tot hoogwaardig bedrukte verkoopdozen. Onze verpakkingsoplossingen versterken de marktpositie van onze klanten, omdat deze garant staan voor een optimale bescherming en een aantrekkelijke productpresentatie.

Ons moderne machinepark biedt ons alle mogelijkheden. Al naar gelang de persoonlijke voorkeur van de klant maken wij in Moers iedere gewenste verpakking. Wij produceren op klantspecificatie vouwdozen, stansverpakkingen, displays en groot formaat transportdozen tot slimme functionele verpakkingen en bewerken deze met max. 5 kleuren en infrarooddroging. Wij bieden autolock-bodems in alle varianten, waaronder 6-punts verlijming.

Wij staan niet stil

Wij werken volgens het credo »Veel passie voor het product en de klant», een overtuiging die door alle medewerkers wordt gedeeld. Daarmee leveren ze een belangrijke bijdrage aan de totale productie van het bedrijf. Dankzij hun effectiviteit, vermogen om snel te beslissen, competentie en eigen verantwoordelijkheid beschikken wij over een hoog serviceniveau. Dit wordt keer op keer bevestigd bij klantenquêtes en door onafhankelijke derden.

Wij slaan nieuwe wegen in

Wanneer »beter« mogelijk is, is »goed« niet goed genoeg. Daarom zijn wij continu in ontwikkeling. Het zoeken naar nieuwe oplossingen en optimalisaties voor verpakkingen verbindt ons met onze medewerkers. Ons goed op elkaar ingespeelde en innovatieve team van verpakkingsontwikkelaars werkt op basis van uw opdracht een concept uit, waarbij rekening wordt gehouden met alle bijzonderheden van uw productieproces. Het resultaat is een op maat gesneden verpakkingsoplossing die zich onderscheidt door lage kosten en hoge efficiëntie.

Wij handelen duurzaam

Als familiebedrijf zijn wij actief in een waardesysteem dat gevormd wordt door duurzaamheid, lange termijn denken, continuïteit en verantwoordelijkheid. Hiertoe behoort ook dat wij bij onze productieprocessen onze verantwoordelijkheid voor het milieu niet uit de weg gaan.

Feiten en Cijfers

Richtlijnen die verbinden

Onze principes van deugdelijk bestuur

Wij allemaal - zowel medewerkers als leidinggevenden – hebben veelzijdigheid en individualiteit hoog in het vaandel staan. Ons doel is om de uniekheid van iedere individu te ondersteunen, uit te dagen en te bevorderen. Onze medewerkers zijn onze ruggengraat. Zij zijn ons kapitaal en geven vorm aan ons aanzien en productievermogen.

Juist daarom is het zo belangrijk dat we de samenwerkingsverhoudingen vastleggen in bestuurlijke principes. Deze beginselen vormen niet alleen een bindende richtlijn ter beoordeling van de leidinggevenden, maar dienen ook als leidraad en oriëntatie voor de medewerkers in de dagelijkse samenwerking.

Ze zijn in de geest van het traditierijke en innovatieve familiebedrijf ontwikkeld als een gemeenschappelijk project van het management ter bevordering van de dialoog.

De directie

Kwaliteit

Kwaliteit is ons concept

De Wellkistenfabrik Fritz Peters hecht veel waarde aan kwaliteit. Kwaliteit en service staan centraal bij alles wat we doen. Alle maatregelen op het gebied van inrichting, organisatie en uitbreiding van het managementsysteem dienen daarom voor de consolidatie van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe, duurzame klantrelaties. Ze zijn een existentieel noodzakelijk bestanddeel van onze bedrijfsstrategie.

Ons doel is om de kwaliteit van onze fabricaten voortdurend te verbeteren, te voldoen aan de verwachtingen van de klant en zo onze positie duurzaam veilig te stellen. Hiervoor maken wij gebruik van een kwaliteitsmanagementsysteem conform DIN EN ISO 9001:2015 en GMP (Good Manufacturing Practise). Wij als bedrijf stellen de hoogste eisen voor de bescherming van het milieu en al onze producten dragen het FSC-keurmerk.

Om onze hoge kwaliteitsnormen te waarborgen, voeren wij dagelijkse controles, functie- en laboratoriumproeven uit. De betrokkenheid en de knowhow van onze medewerkers zijn hierbij van cruciaal belang. Zij onderscheiden zich door hun verantwoordelijkheid en hoge kwaliteitsnorm voor hun eigen prestaties.

Laboratorium

Wij maken golfkarton veilig en productief

Met ons golfkarton ondersteunen en garanderen wij de wereldwijde goederenstroom van onze klanten. Dankzij ons eigen laboratorium kunnen wij professionele steun en proactief advies bieden met betrekking tot de vereisten voor stabiliteit. Onze klanten zijn ons daar dankbaar voor. Al decennia lang ontwerpen wij in overleg met onze klanten verpakkingen voor hooggevoelige pakgoederen bestemd voor de export. Hand- of high performance machinale verpakkingen, wij zorgen ervoor dat onze klanten hun doelstellingen realiseren.

 • In ons inhouse laboratorium voeren wij belangrijke activiteiten uit voor onze klanten:
 • Analyse van basispapier voor golfkarton, testen van goederenleveringen
 • Analyse van proefontwerpen
 • Simulatie van verpakkingsproeven in het kader van klantvereisten en/of nieuwe ontwikkelingen
 • Bevoegdheid als controlebureau voor gevaarlijke goederen

Daarbij komen nog de volgende technologische testen:

 • Short-Crush-Test (SCT)
 • Flat-Crush-Test (FCT)
 • Edge-Crush-Test (ECT)
 • Burst-Resistence-Test (BST)
 • Penetration-Resistance-Test (PET)
 • Penetration- and Batch-Tracking (BCT)
 • Cobb-test 

Milieu

Duurzaamheid voor komende generaties

De aandacht voor en het behoud van het milieu, en het bewuster omgaan met de beschikbare hulpbronnen liggen ons na aan het hart - voor ons en onze kinderen. Alle producten en diensten van de Wellkistenfabrik Fritz Peters worden verbeterd door constant geoptimaliseerde processen om het milieu zo min mogelijk te belasten.

Het blijvend verbeteren van de effectiviteit van het geïntegreerde managementsysteem en het voorkomen dat het milieu wordt belast, evenals programma's in de geest van "Good Manufacturing Practice“ (certificering conform GMP), vormen de eerste impuls voor nieuwe kwaliteits- en milieudoelstellingen. Met de milieucertificering voor bedrijven op 1 augustus 2014 zijn we een nieuwe fase ingegaan. De voorlopige afsluiting vormde de FSC-certificering in september 2014.

Ons geïntegreerde managementsysteem en de koppeling van processen garanderen dat alle milieuwetten en -voorschriften worden nageleefd. Daar staat iedere medewerker persoonlijk voor in. De Wellkistenfabrik Fritz Peters voert een open dialoog om de milieueffecten in het kader van de werkzaamheden op transparante wijze te communiceren. Door het geven van cursussen en informatie wijzen wij onze medewerkers op de voor het milieu relevante problemen, evenals op de richtlijnen met betrekking tot een veilige werkomgeving om het bewustzijn en de actieve toewijding te verhogen. Mochten er zich ondanks alle gedocumenteerde procedures toch voor het milieu -en/of de veiligheid op het werk relevante problemen voordoen, dan zullen wij onmiddellijk de nodige stappen ondernemen om deze door vastgestelde tegenmaatregelen op te lossen en in de toekomst te voorkomen.

Actueel

In 2014 werd ons volledige vrachtwagenpark vervangen door modellen met de nieuwste zuinige Euro-motoren. De certificering voor het energiebeheer was in 2015 omgezet in DIN 50001.

Productie van golfkartonnen verpakkingen met graspapier.

 

Voor de productie van golfkartonnen dozen is GRASLINER – geproduceerd uit GRASPAP – zeer geschikt.

Gras van uitgebreid beheerde grondgebieden wordt gedroogd en in de directe omgeving tot grondstof verwerkt. Op basis van de benodigde en gevraagde eigenschappen van het golfkarton, kan GRASLINER* voor het vervaardigen van het dek papier (buiten- en binnenlaag) alsmede voor de productie ven wellenstof worden ingezet. GRASLINER* biedt u talrijke gecertificeerde- en bewezen voordelen:

 

 • geen nadelige werking met betrekking tot dermatologische-allergische werking
 • geëigend voor het verpakken van levensmiddelen. (ISEGA certificaat)
 • virgin fibers van zongedroogd gras
 • minder uitstoot van schadelijke broeikasgassen.
 • CO2- reductie tot wel 75%
 • Besparing op energie, afvalwater en grondstoffen
 • 100% ecologische bereiding van het papier
 • het absoluut afzien van het gebruik van proces – chemicaliën
 • octrooirechtelijke bescherming
 • geen risico op migratie van MOSH en MOAH
 • recyclebaar en composteerbaar 
 • FSC-Mix gecertificeerd (FSC® C009951) 
 • goed bedrukbaar

 

Graag willen wij u hier nader over adviseren en bieden wij u ook voor uw product een milieu vriendelijke verpakking aan. Meer informatie kunt u vinden op www.graspapier.de

Wij verpakken uw producten klimaatneutraal.

 

Wat betekent klimaatneutraal?

Producten, waarvan de CO2 emissies berekend zijn en welke door ondersteuning van internationaal erkende klimaatbeschermingsprojecten gecompenseerd worden, typeert men als klimaatneutraal. De compensatie van CO2 emissies is, naast het vermijden en reduceren ervan, een belangrijke stap in geïntegreerde klimaatbescherming en een bijdrage voor de duurzaamheid ervan.

 

Wie is “ClimatePartner” ?

ClimatePartner is een vooraanstaande aanbieder van oplossingen voor bedrijven in het kader van klimaatbescherming. Samen met klanten worden oplossingen op maat uitgewerkt voor de balans in-en compensatie van CO2 emissies met als doel de onderneming en hun producten klimaatneutraal te mogen noemen. Meer informatie met betrekking tot de processen en over de diverse projecten vindt u op: www.climatepartner.com

 

In drie stappen komt u bij uw klimaat neutrale verpakking:

 • Wij berekenen de CO2 emissies van uw orders.
 • De CO2 compensatie wordt bereikt door het ondersteunen van een klimaat- beschermingsproject.
 • Uw klanten zien uw bijdrage door middel van het klimaat neutrale label welke wij op uw verpakking drukken.

 

Met dit label op uw verpakking laat u merken dat ook u wilt bijdragen aan de wereldwijde klimaatbescherming en verhoogt u uw vertrouwen in uw duurzaamheidsstrategie. Het order gebonden ID-nummer biedt transparantie in de compensatie van de berekende CO2- hoeveelheid met de volgens de internationale standaard geteste- en gecertificeerde klimaat-beschermingsprojecten.

Door een geringe prijstoeslag kunt u een belangrijke- en zichtbaar bijdrage leveren aan de wereldwijde klimaatbescherming.

 

Klimaat-beschermingsprojecten.

Historie

»Een goed beheerde fabriek herkent men aan het plezier in het werk. Fritz Peters geeft met evenveel plezier zijn kennis en ervaring door aan zijn medewerkers. Alleen op deze manier en tegen de achtergrond van de 80-jarige verpakkingstraditie kon de fabriek in Kapellen ontstaan.«

(Uit het jubileummagazine voor het 25-jarige jubileum van de Wellkistenfabrik Fritz Peters, 1963)

1884

In 1884 werd midden in de stad Krefeld de eerste steen gelegd van onze onderneming, die zich aanvankelijk bezig hield met de productie van fijn- en verzendkartonnen verpakkingen.

1938

Nadat het Fritz Peters in de voorgaande jaren niet gelukt was om de firma Otto Hampel te overtuigen van het potentieel van het nieuwe product golfkarton, besloot hij om het bedrijf op 33 jarige leeftijd te verlaten. In een door crisis geteisterde jaar richtte hij samen met zijn compagnon August Lüneschloß de golfkarton- en dozenfabriek Fritz Peters & Co. KG op in de Virchowstraße in Krefeld. Er was al een kleine golfkartonfabriek. De eerste klanten vond hij in de koek- en zoetwarenindustrie.

1945

Het bedrijf werd vernietiging door geallieerde bombardementen. Machines en grondstoffen waren totaal verbrand en verwoest. Het achtergebleven personeel had zich tijdens het inferno ternauwernood het vege lijf kunnen redden.

1950

Fritz Peters gaat samen met een groep Duitse verpakkingsfabrikanten op studiereis naar de VS. Daar zag hij voor het eerst in zijn leven supermoderne golfkartonfabrieken. Hij stopte onmiddellijk alle activiteiten in de Virchowstraße, spaarde en plande tot 1956 en bouwde de fabriek volgens de laatste stand der techniek opnieuw op in Moers-Kapellen.

1958

Verhuizing naar Moers-Kapellen op een fabrieksterrein met een oppervlak van 100.000 m2.

1963

25 jaar golfkarton, 80 jaar volkarton: Van 850 m2 in 1928 naar een nieuw fabrieksterrein met een oppervlak van 100.000 m2 in Kapellen.

1973

Generatiewissel en opvolging in de Raad van Bestuur van de onderneming door Ruth en Volkmar Peters, de kinderen van Fritz Peters.

1977

Nieuwbouw na mijnschade op het aangrenzende terrein.

1991

Uitbreiding van de werkbreedte op de golfkartoninstallatie van 2,10 m naar 2,45 m.

1994–1996

Omvangrijke modernisering van de golfkartoninstallatie.

1996

Certificering voor DIN ISO 9001.

2007

Installatie van een automatisch transportsysteem.

2008

Generatiewissel en opvolging in de Raad van Bestuur van de onderneming door Angela en Roman Peters, de kinderen van Volkmar Peters.

2008

Certificering voor GMP.

2010

Installatie van een nieuwe eenzijdige machine aan de golfkartoninstallatie. Uitbreiding van het productprogramma naar E/EE/EB/EC-golf. Installatie van een baanspanningsregeling voor de cachering van preprint.

2014

Installatie van een 5-kleuren rotatiestans met infrarooddroging voor hoogwaardig bedrukte en gelakte golfkartonnen verpakkingen. Modernisering van het complete transportsysteem voor de verwijdering van pallets.

2014

Certificering operationele en industriële milieubescherming Certificering voor FSC.

2015

Installatie van een high performance vouw-/lijmmachine. Uitbreiding van het productieprogramma tot 6-punts verlijmde verpakkingen.

2018

De golfkartonmachine, die van rollen papier platen golfkarton produceert, is met een lengte van meer dan 130 meter en een breedte van 2450mm, het hart van de productiehal van de golfkartonfabriek Wellkistenfabrik Fritz Peters GmbH & Co.KG in Moers. In het “natte gedeelte” werden twee afrol-units en twee snij-units vervangen. De droog- en treksectie werd zo goed als geheel vernieuwd. Deze nieuwe techniek zorgt voor een hogereen meer gelijkmatige productiesnelheid en ook voor een reductie van het papier afval. Met deze nieuwe installatie kon de productiviteit en de kwaliteit al kort na de ingebruikname begin januari 2018, aanzienlijk worden verbeterd.

Groep

Veel deskundigheid onder één dak

Uniek

De Peters ondernemingsgroep met haar 7 dochterondernemingen bestrijkt een breed spectrum op het gebied van verpakkingen. De hoofdsegmenten zijn productie, handel en recycling. De hoofdactiviteiten zijn de productie, de verwerking en de veredeling van producten uit golfkarton - van standaardverpakkingen tot klantspecifieke oplossingen. De Peters ondernemingsgroep bundelt haar deskundigheid in het oplossen van problemen met advies, design, ontwikkeling, productie en logistiek.

Hierdoor is de groep te allen tijde in staat om doelgericht te voldoen aan de hoge eisen voor een oplossingsgeoriënteerde supply chain management voor de klant. De basis hiervoor wordt gevormd door de modernste communicatiesystemen en op de toekomst gerichte productiemethoden.

Leveringsgarantie

Overlappingen in de portfolio en het afzetgebied van de dochterondernemingen worden door de Peters ondernemingsgroep bewust op de koop toegenomen. Dit geeft onze klanten extra zekerheid, stabiliteit en flexibiliteit in het vermogen te leveren. Drie Dochterondernemingen beschikken over een eigen golfkartonmachine (GKM). Daardoor is de productie van golfkarton en de levering van eindproducten voor iedere klant in de gehele onderneming zekergesteld. Naar wens voeren wij voor onze klanten een persoonlijke risicoanalyse uit en stellen vervolgens een succesvol concept op. De boodschap gaat van mond tot mond. Steeds meer klanten vertrouwen ons voor de levering van hun producten in verpakkingen van golfkarton.

Karriere

Wir als Arbeitgeber

Gründe die für Peters sprechen

Unsere Mitarbeiter kümmern sich tagtäglich um die Bedürfnisse unserer Kunden. Mit Engagement und Herzblut sorgen sie dafür, dass wir als Unternehmen nachhaltig wachsen und erfolgreich sind.

Als Wellkistenfabrik Fritz Peters bieten wir ein modernes Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen. Anspruchsvolle, herausfordernde Aufgaben lösen unsere Mitarbeiter in hoher Eigenverantwortung. Ein zielorientiertes Denken und Handeln führt dabei zu erfolgreichen Resultaten. Im Rahmen einer umfassenden Weiterbildung stellen wir sicher, dass die persönlichen Fähigkeiten unserer Mitarbeiter mit einem zielgerichteten Angebot entwickelt und gefördert werden.

Im Rahmen der Zugehörigkeit zur Unternehmensgruppe mit insgesamt 7 Standorten bieten wir auch Weiterentwicklung und Karriereziele über unser Unternehmen hinaus.

Alles das in zentraler Lage am Rande der Ruhrmetropolen, eingebettet in die attraktive Landschaft des Niederrheins.

Aktuelle Jobangebote

 

 

Wann sind Sie dabei? Wir freuen uns darauf Sie näher kennenzulernen. Bitte nutzen Sie unser Onlineformular und hängen Sie Ihre Unterlagen wie Lebenslauf und Zeugniskopien als PDF-Dateien an.

Online-Bewerbung

Bewerbung-Mitarbeiter

Bewerbung-Mitarbeiter

Ausbildung

Was erwartet Dich während der Ausbildungszeit bei PETERS?

Hier bekommst Du einen ersten Einblick: https://www.youtube.com/watch?v=SaaEWbRyZ90&list=PLPlivU4-__2XPhxyDkwweFDCltJ-Ieaal&index=17

 

Aktuelle Ausbildungsstellen bei PETERS:

 

Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Als Fachkraft für Lagerlogistik lernst Du alle Abteilungen des Unternehmens kennen, arbeitest aber hauptsächlich in unserer Versandabteilung. Hier gibt es vielfältige Aufgaben wie z. B. die Planung von Auslieferungstouren, die Kommissionierung, die Erstellung von Versandpapieren, die Ermittlung von Lagerkennzahlen und vieles mehr. 

Für die Ausbildung 2022 zur Fachkraft für Lagerlogistik kannst Du Dich ab Oktober 2021 bewerben.

 

Infos zur Ausbildung:

 • Voraussetzung: Guter Hauptschulabschluss oder Fachoberschulreife
 • Ausbildungsdauer: 3 Jahre / Berufschule 2× wöchentlich (Berufskolleg Mercator Moers)
 • Arbeitszeit: 37,5 Stunden/Woche

Haben wir Dein Interesse geweckt? Hier kannst Du Dich online bewerben.

 

Ausbildung zum Packmitteltechnologen (m/w/d)

Als Packmitteltechnologe (m/w/d) entwickelst und produzierst Du individuell für den Kunden Verpackungen aus Wellpappe. Während der Ausbildung lernst Du, wie man Werkzeuge und Produktionssysteme vorbereitet, wie man Produktionsanlagen zur Packmittelherstellung bedient und wie man Fertigungsprozesse optimiert. Ebenso führst Du im Rahmen der Qualitätssicherung Labortests durch, um zu überprüfen, ob z. B. die Stabilität der Verpackungen gewährleistet ist. Des Weiteren lernst Du, wie man Produktionsabläufe selbstständig plant. Du arbeitest immer kundenorientiert und beachtest ökonomische und ökologische Aspekte in einem zukunftsorientierten Unternehmen, das viel Wert auf Nachhaltigkeit legt.

Für die Ausbildung 2022 zum Packmitteltechnologen (m/w/d) kannst Du Dich ab Oktober 2021 bewerben. Gerne kannst Du zuvor ein Praktikum absolvieren, um Einblicke in den Berufsalltag zu erhalten. 

 

Infos zur Ausbildung:

 • Voraussetzung: Guter Hauptschulabschluss oder Fachoberschulreife
 • Ausbildungsdauer: 3 Jahre / Berufsschule 2× wöchentlich
 • Arbeitszeit: 37,5 Stunden/Woche

Haben wir Dein Interesse geweckt? Hier kannst Du Dich online bewerben.

Wenn Du nachstehenden Link anklickst, kannst Du erste Einblicke in den Beruf des Packmitteltechnologen erhalten:

http://www.planet-beruf.de/schuelerinnen/mein-beruf/berufe-live/weitere-beitraege-berufe-live/videos/video-tim-auf-tour-packmitteltechnologe-technologin/

 

 

PACK'S AN! Die Ausbildungsbroschüre für die Ausbildung in der Wellpappenindustrie

 

 

 

Weitere Informationen http://wellpappen-industrie.de/data/04_Verband/05_Publikationen/04_Broschueren/Ausbildungsbroschuere_Packs_an.pdf

 

 

­­Ausbildung zum Industriekaufmann (m/w/d)

Das vielfältige Aufgabengebiet liegt in kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen Bereichen wie Einkauf, Vertrieb und Marketing, Personal-, Finanz- und Rechnungswesen und Versand. Industriekaufleute steuern betriebswirtschaftliche Abläufe. In der Materialwirtschaft prüfst Du Rechnungen, vergleichst Angebote und bist dabei, wenn mit Lieferanten verhandelt wird. Im Vertrieb hast Du telefonischen Umgang mit den Kunden und gibst die Kundenaufträge in unser ERP-System ein, Du schreibst Angebote und/oder kalkulierst die Preise.

Du benötigst fundierte Kenntnisse der Herstellungsprozesse, der Qualitätssicherung und der Fertigungsplanung. Der Arbeitsplatz mit modernen Kommunikationsmitteln wie diversen IT-Systemen, Internet oder E-Mail unterstützt Dich bei den täglichen Arbeiten.

Nach Deiner erfolgreichen Ausbildung übernehmen wir Dich zum Beispiel in den Bereichen Einkauf, Verkauf, Finanz- und Rechnungswesen oder Versand. Wenn Du Dich weiterbilden möchtest, unterstützen wir Dich bei der kaufmännischen Weiterqualifizierung zum Betriebs- oder Fachwirt (z. B. FH, IHK) gerne.

 

Für die Ausbildung 2022 zum Industriekaufmann (m/w/d) kannst Du Dich ab Oktober 2021 bewerben.

 

Infos zur Ausbildung:

 • Voraussetzung: Allgemeine Hochschulreife oder gute Fachhochschulreife
 • Gute Noten in Mathematik und Deutsch
 • Ausbildungsdauer: 3 Jahre / Berufsschule 2 x wöchentlich (Berufskolleg Mercator Moers)
 • Arbeitszeit: 37,5 Stunden/Woche

Haben wir Dein Interesse geweckt? Hier kannst Du Dich online bewerben.

Leveranciers

Betrouwbaarheid en continuïteit

Bij onze leveranciers zetten wij in op een duurzame relatie gebaseerd op partnerschap en een eerlijke en betrouwbare samenwerking. Een vast bestand van leveranciers draagt wezenlijk bij tot het realiseren van onze bedrijfsdoelstellingen, namelijk klanten een eersteklas kwaliteit en de beste service bieden.

Ons inkoopspectrum

 • Golfkartonpapier
 • Dikte
 • Drukclichés
 • Drukkleuren
 • Stansgereedschap
 • Machines voor de productie van golfkartonnen verpakkingen
 • Reserveonderdelen voor machines & motoren
 • Kogellagers
 • Rasterwalsen
 • Transportvoertuigen 
 • Bureau-artikelen
 • Reclamemateriaal
 • Gebouwreiniging
 • Transportdiensten
 • Logistieke dienstverlening

U bent leverancier en wilt zich aan ons voorstellen? Welkom! Om vooraf te zien of er voldoende basis is voor een verkennend gesprek, verzoeken wij u om een korte zelfintroductie. Klik hier.

Leveranciersaanvraag

Bewerbung-Lieferanten

Bewerbung-Lieferanten

Partner

Publikationen und Lesetipps

Auf der Webseite des Verbands der Wellpappen-Industrie e.V. finden Sie viele interessante Berichte und Veröffentlichungen aus der Wellpappen-Industrie. Auch das Magazin "ausgepackt" gehört dazu:

http://wellpappen-industrie.de/verband/publikationen/ausgepackt.html

 

Das Forum Ökologisch Verpacken e.V. berichtet über viele aktuelle und spannende Themen der Verpackungsindustrie unter http://oekologisch-verpacken.com/

 

Die FEFCO hat zur Haltbarkeit von Lebensmitteln eine Studie an der Universität in Bologna durchführen lassen. In der Ausgabe Nr. 4/2016 der "Aktuelle Papier-Rundschau Wellpappe", wurde dazu ein entsprechender Bericht 'Obst bleibt in Wellpappen-Trays länger frisch' veröffentlicht.

 

 

 

News

Gesundheitsaktionen mit der KKH

 

Nach der langen Zeit der Pandemie konnte unter Beachtung der gültigen Regeln endlich wieder ein erster kleiner Präsenz-Gesundheitstag stattfinden.

 

Die Kaufmännische Krankenkasse hat für die Mitarbeiter:innen verschiedene Aktionen rund um eine gesunde Ernährung im (Arbeits-)Alltag angeboten.

Alle Aktionen standen unter dem Motto: Wie süß ist mein Leben?

Die interaktive Vermittlung von Ernährungsfakten mit Quizelementen wurde genauso interessiert wahrgenommen wie die Blutdruck- und Blutzuckermessung mit persönlichen Auswertungen und Beratungen.

Start der kaufmännischen Auszubildenden

Ausbildung zur Industriekauffrau / zum Industriekaufmann

 

Ganz viele Produkte für das tägliche Leben werden in Verpackungen aus Wellpappe transportiert und dann im Supermarkt in bedruckten Werbeträgern aus Wellpappe präsentiert. Produkte wie Bücher, Kleidung, Smartphones, Computer und vieles mehr werden in Versandkartons nach Hause geliefert. Die umweltfreundliche Wellpappe, die aus nachwachsenden Rohstoffen besteht, wird bei Peters hergestellt. Daraus entstehen dann in hochmodernen Weiterverarbeitungsanlagen ökologisch wertvolle Verpackungslösungen.

Die Auszubildenden lernen alle hierfür notwendigen Abteilungen wie Verpackungsentwicklung, Vertrieb, Einkauf, Qualitätsmanagement, Finanz- und Rechnungswesen, Logistik, Personal und auch die Arbeitsvorbereitung und die Produktion kennen.

Nach dem diesjährigen erfolgreichen Schulabschluss haben heute Louissa Scharpenack und Henry Nisen den Start in die Ausbildung zur Industriekauffrau / zum Industriekaufmann gewagt. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg während der Ausbildungszeit in einer zukunftssicheren Ausbildungsbranche mit zahlreichen Perspektiven!

 

Start der gewerblichen Auszubildenden 2021

Ausbildung zum Packmitteltechnologen

 

Die umweltfreundlichen Verpackungslösungen aus Wellpappe werden beim Familienunternehmen Peters entwickelt und mit hochmoderner Technologie produziert. Hierfür sind Packmitteltechnologen im Einsatz, die einen störungsfreien Produktionsablauf sicherstellen müssen. Neben der Qualitätsprüfung gehört u.a. auch das Rüsten der Maschinen und das Kontrollieren der Fertigungsprozesse zum Aufgabengebiet. Technisches Verständnis ist eine grundlegende Voraussetzung, wenn man sich für die Ausbildung zum Packmitteltechnologen entscheidet.

In diesem Jahr hat PETERS vier neue Auszubildende zum Packmitteltechnologen eingestellt, die sich für diesen zukunftssicheren Ausbildungsberuf entschieden haben. Wir wünschen ihnen viel Erfolg während der dreijährigen Ausbildungszeit.  

Auf dem Bild zu sehen (von links nach rechts): Ausbilder Alexander Bartel mit Fabian Wolfsegger, Benjamin Oles, Mehmet Dogru und Laurin Cobet

 

 

                                                                                        

Wellkistenfabrik Fritz Peters für vorbildliches Ausbildungs-Engagement ausgezeichnet

Unternehmerverband würdigt das Unternehmen im Rahmen der Initiative „AusgezeichnetAusbilden!“

„Die Corona-Pandemie stellt den Ausbildungsmarkt in NRW weiterhin vor große Herausforderungen. Klar ist aber auch, dass Ausbildung Fachkräftesicherung ist“, so Wolfgang Schmitz, Hauptgeschäftsführer des Unternehmerverbandes. „Deshalb ist es von so großer Bedeutung, dass die Betriebe in der Region an der Ausbildung festhalten und großes Engagement für den Nachwuchs zeigen.“ Dieses Engagement rückt der Unternehmerverband nun ins Rampenlicht und würdigt besonders aktive Mitgliedsunternehmen im Rahmen der Initiative „AusgezeichnetAusbilden!“.

„AusgezeichnetAusbilden!“ ist eine Initiative des Unternehmerverbandes. Sie ergänzt die Ausbildungskampagne #NRWirtschaftBildetAus von unternehmer nrw und weitere Aktionen wie „Ausbildung jetzt!“ im Sommer der Ausbildung 2021.

Hier geht es zu der vollständigen Presseinformation: https://www.unternehmerverband.org/aktuelles/pressemitteilungen/pressemitteilung/wellkistenfabrik-fuer-ausbildungs-engagement-ausgezeichnet/

Auf dem Bildzu sehen: Christian Kleff (l.) vom Unternehmerverband überreicht Peters-Geschäftsführer Winfried Flemmer die Urkunde zur Initiative „AusgezeichnetAusbilden!“ (Foto: Unternehmerverband)

Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Abschlussprüfung!

Lea Kleinen hat ihre am 1. August 2018 begonnene Ausbildung zur Industriekauffrau mit einer hervorragenden Abschlussprüfung beendet.

Frau Kleinen hat während der 3-jährigen Ausbildungszeit alle Abteilungen des Unternehmens kennengelernt. Bereits sehr früh hat sie besonderes Interesse für die Abteilung Arbeitsvorbereitung/Planung entwickelt. In diesem Unternehmensbereich gehört die Verplanung von Aufträgen, die Feinplanung der Verarbeitungsmaschinen unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenheiten der einzelnen Maschinen sowie die Kooperation zu Vertrieb, Einkauf, Produktion und Versand zu den wichtigen Aufgaben. Die hierbei täglich neu auftretenden Herausforderungen haben Frau Kleinen fasziniert und sie hat diese mit viel Talent gemeistert.

Ihr Fachprojekt „Die Optimierung der Auftragsplanung zur Vermeidung von Stillständen bei der Produktion von Verpackungen aus Wellpappe“ konnte sie sehr effektiv und erfolgreich abschließen.

Wir freuen uns sehr, dass Frau Kleinen auch nach ihrer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung zum PETERS Team gehört. Sie beginnt Ihr Studium zur Wirtschaftsingenieurin und wird während des Studiums in Teilzeit der Arbeitsvorbereitung zur Verfügung stehen, bis sie nach Abschluss des Studiums die Leitung der Abteilung übernehmen wird. Wir wünschen Ihr viel Erfolg auf ihrem weiteren Weg!

auf dem Bild links: Betriebsleiter Jonas Grundmann, Mitte: Geschäftsführer Winfried Flemmer, rechts: Lea Kleinen

Ausbildung Online - PETERS macht mit!

Aufgrund der andauernden Pandemie-Situation können seit mehr als einem Jahr keine Ausbildungsveranstaltungen stattfinden. Da der persönliche Austausch zwischen Arbeitgebern und potenziellen Auszubildenden aber trotz Corona wichtig ist, hat die Wirtschaftsförderung Moers eine gute Idee umgesetzt:

Auf dem YouTube-Kanal der Stadt Moers gibt es eine Playlist, in der Ausbildungsangebote per Video präsentiert werden können. Der Link zu dieser YouTube-Playlist wird über die Social-Media-Kanäle der Stadt Moers geteilt und u.a. an die Schulen in Moers und in den angrenzenden Städten weitergeleitet. Entsprechende Pressemitteilungen wurden von der Stadt Moers versendet.

Das Format bietet die Möglichkeit, sich online über die Ausbildungsangebote der jeweiligen Unternehmen zu informieren.

PETERS macht mit!

Das Azubi-Projekt wurde von unseren Auszubildenden Fabian Gaidt und Julian Woller mit der Unterstützung von weiteren Peters-Auszubildenden umgesetzt. Hier das Ergebnis:

https://www.youtube.com/watch?v=SaaEWbRyZ90&list=PLPlivU4-__2XPhxyDkwweFDCltJ-Ieaal&index=18&t=89s

Gratulation an Michael Cao

Nach dem Abitur und einigen beruflichen Erfahrungen hat Michael Cao seine im August 2018 begonnene Ausbildung zum Industriekaufmann mit großem Erfolg nach nur 2,5 Jahren Ausbildungszeit beendet.

Wir gratulieren zur hervorragend bestandenen Abschlussprüfung zum Industriekaufmann!

Herr Cao hat in allen Abteilungen unseres Unternehmens mit viel Motivation, Engagement und konstruktiven Ideen überzeugt.

In den letzten Monaten der Ausbildungszeit hat er die Vertriebsabteilung / Supply Chain Management tatkräftig unterstützt und dort seine Fachaufgabe erarbeitet.

Wir freuen uns sehr darüber, dass er nach der abgeschlossenen Ausbildung weiterhin zum PETERS Team gehört und wünschen ihm alles Gute auf seinem Lebensweg und viel Erfolg für alle neuen Herausforderungen!

Umweltmanagement-Zertifikat ISO 14001

 

PETERS legt sehr großen Wert auf Nachhaltigkeit und auf Umweltschutz.

 

Der ständige Verbesserungsprozess bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung unserer definierten betrieblichen Umweltziele gehört zur wichtigen PETERS Unternehmenspolitik. Hierzu wurde der Aufbau eines Umweltmanagementsystem konsequent vorangebracht.

 

Eine kontinuierliche Überprüfung der Kennzahlen und die ständige Überarbeitung der Zielsetzungen hinsichtlich der Auswirkungen auf die Umwelt, eine regelmäßige Kontrolle und Dokumentation sowie Umweltbetriebsprüfungen sind wichtige Maßnahmen, um unsere Umwelt zu schützen.

 

Die Zertifizierung unseres Umweltmanagementsystems nach der internationalen Umweltmanagementnorm ISO 14001 zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Abschlussprüfung!

Wir gratulieren Herrn Timo Pleyter zur erfolgreich bestandenen Abschlussprüfung zum Industriekaufmann.

Die letzten Monate der Ausbildung und auch die Abschlussprüfungen waren durch die Corona-bedingten Änderungen eine außergewöhnliche Zeit, die es so zuvor nie gegeben hat. Dementsprechend musste auch die Gratulation im Rahmen der Abstands- und Hygieneregeln erfolgen. Im Bild von links nach rechts: Geschäftsführer Winfried Flemmer, Timo Pleyter.

Herr Pleyter hat während der abwechslungsreichen Ausbildungszeit sämtliche Abteilungen des Unternehmens kennengelernt. Da er für sein Fachprojekt die Personalabteilung ausgewählt hatte, konnte er in dieser Abteilung besonders umfangreiche Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben und hat maßgeblich zur erfolgreichen Einführung eines neuen Software-Programms beigetragen.

Nach seinem Abschluss beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt - er wird ein Vollzeitstudium beginnen. Wir wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg! 

 

Gewinner beim Wettbewerb „NRW – Wirtschaft im Wandel“

Expertenjury unter Schirmherrschaft von Minister Pinkwart wählt Vorzeigeunternehmen in NRW aus

 

Die Wellkistenfabrik Peters ist Preisträger im Unternehmenswettbewerb „NRW-Wirtschaft im Wandel“. Damit gehört Peters zu einem von 11 herausragenden Unternehmen, die den Strukturwandel des Bundeslandes hin zu einem zukunftsstarken Wirtschaftsstandort in vorbildlicher Weise symbolisieren.

Qualitativ hochwertige Verpackungslösungen aus Wellpappe bieten einen optimalen Schutz für viele Produkte und sorgen für eine attraktive Produktpräsentation: beim Transport, im Supermarkt oder im Versandhandel. Das Familienunternehmen Peters entwickelt und produziert mit hochmoderner Technologie innovative umweltfreundliche Verpackungen aus Wellpappe. Hierbei stehen hohe Ansprüche an Qualität und den betrieblichen Umweltschutz im Fokus. Ständige Prozessoptimierungen, zahlreiche Investitionen in hochmoderne Technologie, hohe Qualitätsstandards und ein umfassendes betriebliches Gesundheitsmanagement gehören zur Unternehmensstrategie. Die weitestgehende Vermeidung von Umweltbelastungen wird durch die zu 100% recyclebare Wellpappe maßgeblich gefördert und durch klimaneutrale Verpackungen und Kartonagen mit hohem Grasanteil unterstützt.

Der andauernde Strukturwandel von Unternehmen aller Branchen fordert und fördert kreative Unternehmensstrategien, den Einsatz neuer Technologien und die dynamische Anpassung von Produktionsbedingungen. Diese Kreativität wird durch den Wettbewerb „NRW – Wirtschaft im Wandel“, ausgetragen von der Initiative „Deutschland – Land der Ideen“, der Rheinischen Post und dem Bonner General-Anzeiger, transparent und soll zur Nachahmung anregen. Neben dem regionalen Förderer Deutsche Bank sind die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC), die Organisationsberatung Kienbaum sowie die Zurich-Versicherung Partner des Wettbewerbs.

Neue Robottechnik für FKMs

Seit einigen Wochen sind die neuen Palettierroboter Packster Multipack von Van Den Bos an unseren beiden Faltschachtelklebemaschinen im Einsatz.

Die Roboter mit Multigreifern sind in der Lage, alle Kartonagen auf Unterlegbögen abzulegen. Aufgrund der wenigen, aber hochwertigen Komponenten wie Steuerung, Display, Multigreifer, Zentrierer und Einlaufbahn ist eine bequeme Bedienung für die Mitarbeiter möglich. Technische Fehler können ebenso wie Bedienerfehler sofort erkannt und korrigiert werden.

Peters hat sich für diese Investition in die Robottechnik entschieden, um Prozesse aus Sicht des Betrieblichen Gesundheitsmanagements und der Arbeitssicherheit anwenderfreundlicher zu gestalten. Es können zum Beispiel Packvorgänge über Kopf, die Rücken- und Schulterprobleme verursachen, vermieden werden.

 

Ausbildung zum Packmitteltechnologen erfolgreich abgeschlossen

Unser neuer Packmitteltechnologe: Pascal Feldmann

In dieser Woche erhielt Pascal Feldmann die Prüfungsergebnisse der IHK und hat nun seine dreijährige Ausbildung zum Packmitteltechnologen mit großem Erfolg abgeschlossen. (Foto Mitte: P. Feldmann. Foto wurde zu einem früheren Zeitpunkt aufgenommen).

In der Ausbildungszeit hat er alle Stationen im Betrieb kennengelernt: die Wellpappenproduktion und die Weiterverarbeitung, die Qualitätskontrolle (Labor), die Werkzeug- und Klischeevorbereitung und auch die Verpackungsentwicklung. Packmitteltechnologen sind zuständig für die Entwicklung von Wellpappenverpackungen, für die Einrichtung von Fertigungsmaschinen, sie sind verantwortlich für die Überwachung und Steuerung des Herstellungsprozesses und für die Qualitätskontrolle.

Pascal Feldmann hat darüber hinaus mit viel Motivation und Engagement als Ausbildungsbotschafter den Ausbildungsberuf Packmitteltechnologe an Schulen und auf Berufsmessen vorgestellt und unser Unternehmen präsentiert. Herzlichen Dank für den tollen Einsatz!

Wir freuen uns sehr darüber, dass er auch zukünftig zum PETERS Team gehört. Wir wünschen ihm für die zukünftigen Herausforderungen alles Gute!

 

 

Alleen het beste voor uw vouwdozen: onze nieuwe FFG Bobst 8.20 Expertline

Onze nieuwe inliner biedt vele voordelen voor uw vouwdozen in klein- en middel formaat:

 

 • Uitstekende drukkwaliteit voor hoge layout eisen
  door alle drukwerken te voorzien van een droogunit van Marke Duo Techniek.
 • 4 kleurendruk: talrijke nieuwe drukmotieven mogelijk.
 • Groot bedrukkingsoppervlak (lengte 800 mm, breedte 2000mm).
 • Verbeterde vouwkwaliteit en verlijming alsmede een optimalere verwerking door
  een opzetmachine door Fluid Folding (inrichting voor materiaalbevochtiging).
 • Hogere stabiliteit van de verpakking door nieuwe invoer- en transporttechnieken
  in de machine, welke geen beschadigingen veroorzaken (vacuümtransport).
 • Cameracontrole voor de meest optimale kwaliteitsbewaking.

Vraag nu om een offerte!

Präventionsmaßnahmen aufgrund von Corona

Die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland stellt fast alle Unternehmen vor große Herausforderungen, da immer mehr Erkrankungs- und Verdachtsfälle gemeldet werden. Wir betrachten es als unsere Pflicht, einer möglichen weiteren Verbreitung des Virus entgegenzuwirken. Die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Kunden sowie unserer Geschäftspartner hat für uns oberste Priorität. Daher informieren wir uns laufend über die aktuelle Situation und orientieren uns an den Handlungsempfehlungen des Robert-Koch-Instituts und des Bundesgesundheitsministeriums.

Bislang ist kein Fall in der Wellkistenfabrik Peters bekannt. Analog zu der jährlichen Influenza-Welle, den Verhaltensregeln gemäß den GMP-Richtlinien und den damit verbundenen Vorsichtsmaßnahmen werden alle Mitarbeiter zu den nach jetzigem Kenntnisstand möglichen und zusätzlichen Maßnahmen unterwiesen. Die jeweils aktuellen Empfehlungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung werden an allen zentralen Stellen im Unternehmen ausgehangen. Sämtliche Präventionsmaßnahmen werden aktiv umgesetzt und die in allen Unternehmensbereichen vorhandenen Desinfektionsspender genutzt.

Bald ist es soweit – neue Inlinemaschine wird aufgebaut

Mehr Kundenvorteile durch neue Inlinemaschine

Unsere bisherige Inlinemaschine FFG Emba 160 aus dem Jahr 1995 wurde Ende 2019 abgebaut und seit Anfang des neuen Jahres wurden alle Vorbereitungen für den Aufbau unserer neuen Inlinemaschine umgesetzt. Momentan findet der Aufbau der neuen FFG Bobst 8.20 ExpertLine statt. Wir planen mit der Fertigstellung bis Mitte Februar. Dann können wir unseren Kunden viele Vorteile anbieten:

 

 • Neu: 4 anstatt 3 Druckwerke - hierdurch können neue Druckmotive umgesetzt werden.
 • Alle 4 Druckwerke sind mit einem Trockner der Marke DuoTechnik ausgestattet. Hierdurch kann eine bessere Druckqualität gewährleistet werden.
 • Im 4-farbigen Bereich können wir eine größere Druckfläche anbieten (Länge 800 mm und Breite 2000 mm).
 • Fluid Folding – Durch diese Vorrichtung für die Materialbefeuchtung wird eine verbesserte Faltqualität garantiert.  
 • Durch neueste Einschub- und Transporttechniken in der Maschine, die keine Quetschungen hervorrufen (Vakuumförderung), wird eine höhere Stabilität der Verpackung erzielt.

 

Weihnachtsstimmung im Feltgenhof

Gemeinsamer Jahresausklang

Am Nikolaustag sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wellkistenfabrik Fritz Peters zur diesjährigen Weihnachtsfeier im Restaurant Feltgenhof (www.feltgenhof.de) zusammengekommen.

Nach der traditionellen Jubilarfeier konnten alle das hervorragende Menü genießen. Selbstverständlich hat auch der Nikolaus (nikolaus(a)krudewig.net) persönlich dort seinen Besuch abgestattet. Er konnte nicht nur die Azubis sondern auch die anwesenden Peters-Rentner und den Geschäftsführer mit kleinen Präsenten erfreuen.

Danach wurde bei abwechslungsreicher Musik getanzt und viele nutzten die weihnachtliche Atmosphäre des Feltgenhofs, um sich in gemütlicher Runde zu unterhalten. Unser DJ Peter (www.eventure-djs.de) hat sowohl durch die musikalische Untermalung als auch durch seine Fotobox maßgeblich zur guten Stimmung beigetragen. In diesem Jahr hat er für kurze Zeit etwas Unterstützung bekommen von Michael Cao (Auszubildender zum Industriekaufmann), der die Kolleginnen und Kollegen mit seiner Musikauswahl überzeugte.

Wir wünschen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start in ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2020!