Bedrijf

Familiebedrijf Wellkistenfabrik Fritz Peters GmbH & Co. KG ontwikkelt en produceert verpakkingsoplossingen uit golfkarton - flexibel en klantgeoriënteerd.

Over ons

Een familiebedrijf uit de regio Niederrhein

Wellkistenfabrik Fritz Peters GmbH & Co. KG ontwikkelt en produceert samen met 7 dochterondernemingen al meer dan 85 jaar kwalitatief hoogwaardige golfkartonnen verpakkingen. Wij bieden een breed scala aan producten, van bruine transportverpakkingen tot hoogwaardig bedrukte verkoopdozen. Onze verpakkingsoplossingen versterken de marktpositie van onze klanten, omdat deze garant staan voor een optimale bescherming en een aantrekkelijke productpresentatie.

Ons moderne machinepark biedt ons alle mogelijkheden. Al naar gelang de persoonlijke voorkeur van de klant maken wij in Moers iedere gewenste verpakking. Wij produceren op klantspecificatie vouwdozen, stansverpakkingen, displays en groot formaat transportdozen tot slimme functionele verpakkingen en bewerken deze met max. 5 kleuren en infrarooddroging. Wij bieden autolock-bodems in alle varianten, waaronder 6-punts verlijming.

Wij staan niet stil

Wij werken volgens het credo »Veel passie voor het product en de klant», een overtuiging die door alle medewerkers wordt gedeeld. Daarmee leveren ze een belangrijke bijdrage aan de totale productie van het bedrijf. Dankzij hun effectiviteit, vermogen om snel te beslissen, competentie en eigen verantwoordelijkheid beschikken wij over een hoog serviceniveau. Dit wordt keer op keer bevestigd bij klantenquêtes en door onafhankelijke derden.

Wij slaan nieuwe wegen in

Wanneer »beter« mogelijk is, is »goed« niet goed genoeg. Daarom zijn wij continu in ontwikkeling. Het zoeken naar nieuwe oplossingen en optimalisaties voor verpakkingen verbindt ons met onze medewerkers. Ons goed op elkaar ingespeelde en innovatieve team van verpakkingsontwikkelaars werkt op basis van uw opdracht een concept uit, waarbij rekening wordt gehouden met alle bijzonderheden van uw productieproces. Het resultaat is een op maat gesneden verpakkingsoplossing die zich onderscheidt door lage kosten en hoge efficiëntie.

Wij handelen duurzaam

Als familiebedrijf zijn wij actief in een waardesysteem dat gevormd wordt door duurzaamheid, lange termijn denken, continuïteit en verantwoordelijkheid. Hiertoe behoort ook dat wij bij onze productieprocessen onze verantwoordelijkheid voor het milieu niet uit de weg gaan.

Feiten en Cijfers

Richtlijnen die verbinden

Onze principes van deugdelijk bestuur

Wij allemaal - zowel medewerkers als leidinggevenden – hebben veelzijdigheid en individualiteit hoog in het vaandel staan. Ons doel is om de uniekheid van iedere individu te ondersteunen, uit te dagen en te bevorderen. Onze medewerkers zijn onze ruggengraat. Zij zijn ons kapitaal en geven vorm aan ons aanzien en productievermogen.

Juist daarom is het zo belangrijk dat we de samenwerkingsverhoudingen vastleggen in bestuurlijke principes. Deze beginselen vormen niet alleen een bindende richtlijn ter beoordeling van de leidinggevenden, maar dienen ook als leidraad en oriëntatie voor de medewerkers in de dagelijkse samenwerking.

Ze zijn in de geest van het traditierijke en innovatieve familiebedrijf ontwikkeld als een gemeenschappelijk project van het management ter bevordering van de dialoog.

De directie

Kwaliteit

Kwaliteit is ons concept

De Wellkistenfabrik Fritz Peters hecht veel waarde aan kwaliteit. Kwaliteit en service staan centraal bij alles wat we doen. Alle maatregelen op het gebied van inrichting, organisatie en uitbreiding van het managementsysteem dienen daarom voor de consolidatie van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe, duurzame klantrelaties. Ze zijn een existentieel noodzakelijk bestanddeel van onze bedrijfsstrategie.

Ons doel is om de kwaliteit van onze fabricaten voortdurend te verbeteren, te voldoen aan de verwachtingen van de klant en zo onze positie duurzaam veilig te stellen. Hiervoor maken wij gebruik van een kwaliteitsmanagementsysteem conform DIN EN ISO 9001:2015 en GMP (Good Manufacturing Practise). Wij als bedrijf stellen de hoogste eisen voor de bescherming van het milieu en al onze producten dragen het FSC-keurmerk.

Om onze hoge kwaliteitsnormen te waarborgen, voeren wij dagelijkse controles, functie- en laboratoriumproeven uit. De betrokkenheid en de knowhow van onze medewerkers zijn hierbij van cruciaal belang. Zij onderscheiden zich door hun verantwoordelijkheid en hoge kwaliteitsnorm voor hun eigen prestaties.

Laboratorium

Wij maken golfkarton veilig en productief

Met ons golfkarton ondersteunen en garanderen wij de wereldwijde goederenstroom van onze klanten. Dankzij ons eigen laboratorium kunnen wij professionele steun en proactief advies bieden met betrekking tot de vereisten voor stabiliteit. Onze klanten zijn ons daar dankbaar voor. Al decennia lang ontwerpen wij in overleg met onze klanten verpakkingen voor hooggevoelige pakgoederen bestemd voor de export. Hand- of high performance machinale verpakkingen, wij zorgen ervoor dat onze klanten hun doelstellingen realiseren.

 • In ons inhouse laboratorium voeren wij belangrijke activiteiten uit voor onze klanten:
 • Analyse van basispapier voor golfkarton, testen van goederenleveringen
 • Analyse van proefontwerpen
 • Simulatie van verpakkingsproeven in het kader van klantvereisten en/of nieuwe ontwikkelingen
 • Bevoegdheid als controlebureau voor gevaarlijke goederen

Daarbij komen nog de volgende technologische testen:

 • Short-Crush-Test (SCT)
 • Flat-Crush-Test (FCT)
 • Edge-Crush-Test (ECT)
 • Burst-Resistence-Test (BST)
 • Penetration-Resistance-Test (PET)
 • Penetration- and Batch-Tracking (BCT)
 • Cobb-test 

Milieu

Duurzaamheid voor komende generaties

De aandacht voor en het behoud van het milieu, en het bewuster omgaan met de beschikbare hulpbronnen liggen ons na aan het hart - voor ons en onze kinderen. Alle producten en diensten van de Wellkistenfabrik Fritz Peters worden verbeterd door constant geoptimaliseerde processen om het milieu zo min mogelijk te belasten.

Het blijvend verbeteren van de effectiviteit van het geïntegreerde managementsysteem en het voorkomen dat het milieu wordt belast, evenals programma's in de geest van "Good Manufacturing Practice“ (certificering conform GMP), vormen de eerste impuls voor nieuwe kwaliteits- en milieudoelstellingen. Met de milieucertificering voor bedrijven op 1 augustus 2014 zijn we een nieuwe fase ingegaan. De voorlopige afsluiting vormde de FSC-certificering in september 2014.

Ons geïntegreerde managementsysteem en de koppeling van processen garanderen dat alle milieuwetten en -voorschriften worden nageleefd. Daar staat iedere medewerker persoonlijk voor in. De Wellkistenfabrik Fritz Peters voert een open dialoog om de milieueffecten in het kader van de werkzaamheden op transparante wijze te communiceren. Door het geven van cursussen en informatie wijzen wij onze medewerkers op de voor het milieu relevante problemen, evenals op de richtlijnen met betrekking tot een veilige werkomgeving om het bewustzijn en de actieve toewijding te verhogen. Mochten er zich ondanks alle gedocumenteerde procedures toch voor het milieu -en/of de veiligheid op het werk relevante problemen voordoen, dan zullen wij onmiddellijk de nodige stappen ondernemen om deze door vastgestelde tegenmaatregelen op te lossen en in de toekomst te voorkomen.

Actueel

In 2014 werd ons volledige vrachtwagenpark vervangen door modellen met de nieuwste zuinige Euro-motoren. De certificering voor het energiebeheer was in 2015 omgezet in DIN 50001.

Productie van golfkartonnen verpakkingen met graspapier.

 

Voor de productie van golfkartonnen dozen is GRASLINER – geproduceerd uit GRASPAP – zeer geschikt.

Gras van uitgebreid beheerde grondgebieden wordt gedroogd en in de directe omgeving tot grondstof verwerkt. Op basis van de benodigde en gevraagde eigenschappen van het golfkarton, kan GRASLINER* voor het vervaardigen van het dek papier (buiten- en binnenlaag) alsmede voor de productie ven wellenstof worden ingezet. GRASLINER* biedt u talrijke gecertificeerde- en bewezen voordelen:

 

 • geen nadelige werking met betrekking tot dermatologische-allergische werking
 • geëigend voor het verpakken van levensmiddelen. (ISEGA certificaat)
 • virgin fibers van zongedroogd gras
 • minder uitstoot van schadelijke broeikasgassen.
 • CO2- reductie tot wel 75%
 • Besparing op energie, afvalwater en grondstoffen
 • 100% ecologische bereiding van het papier
 • het absoluut afzien van het gebruik van proces – chemicaliën
 • octrooirechtelijke bescherming
 • geen risico op migratie van MOSH en MOAH
 • recyclebaar en composteerbaar 
 • FSC-Mix gecertificeerd (FSC® C009951) 
 • goed bedrukbaar

 

Graag willen wij u hier nader over adviseren en bieden wij u ook voor uw product een milieu vriendelijke verpakking aan. Meer informatie kunt u vinden op www.graspapier.de

Wir unterstützen Klimaschutzprojekte

 

Wir alle können einen Beitrag zum globalen Klimaschutz leisten 

Zusammen mit ClimatePartner haben wir die CO2-Emissionen unseres Unternehmens erfasst. Auf Basis dieses Corporate Carbon Footprints konnten wir Reduktionspotenziale ermitteln und setzen Massnahmen zur Vermeidung und Reduktion von CO2-Emissionen um. In Höhe der restlichen CO2-Emissionen finanzieren wir Klimaschutzprojekte aus dem ClimatePartner-Portfolio. Unsere Aktivitäten werden durch die ClimatePartner-Urkunde bestätigt.

Das Label Finanzieller Klimabeitrag auf der Verpackung macht das Engagement sichtbar und gewährleistet Transparenz: Über die eindeutige ID-Nummer und die zugehörige URL ist die Finanzierung nachvollziehbar, die Menge CO2 und die nach internationalen Standards geprüften und zertifizierten Klimaschutzprojekte sind transparent einsehbar.

Der finanzielle Klimabeitrag bedeutet für Sie keinerlei Mehraufwand: Die CO2-Emissionen des Auftrags werden berechnet und das Label Verpackung mit finanziellem Klimabeitragwird Ihnen zur Verfügung gestellt.

In nur drei Schritten gelangen Sie zu Ihrer Verpackung mit finanziellem Klimabeitrag:

 • Wir berechnen die CO2-Emissionen Ihres Auftrags
 • Es erfolgt die Unterstützung eines zertifizierten Klimaschutzprojekts
 • Sie schaffen Transparenz durch das Label Finanzieller Klimabeitrag auf Ihrer Verpackung

Das Prinzip der Finanzierung der Klimaschutzprojekte:

Transformationsprozesse zur CO2-Reduktion in den Unternehmen benötigen Zeit. Die finanzielle Unterstützung ist zusätzlich zur Reduktion von Emissionen dringend und notwendig, denn im Klimaschutz gilt es schnell zu handeln. Mit der Finanzierung von zertifizierten Klimaschutzprojekten aus dem ClimatePartner-Portfolio tragen Unternehmen dazu bei, die enorme Finanzierungslücke im globalen Klimaschutz zu schließen.

Zertifizierte Klimaschutzprojekte sparen nachweislich CO2-Emissionen ein oder binden CO2 aus der Atmosphäre und tragen zusätzlich zu den UN-Zielen für Nachhaltige Entwicklung (SDGs) weltweit bei.

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zu ClimatePartner und den Empfehlungen für Klimaschutzprojekte.

Erfahren Sie mehr unter www.climatepartner.com

 

Ziele und Klimaschutzprojekte

 

Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs)

Im Jahr 2015 wurden 17 Ziele von den Vereinten Nationen verabschiedet, die als weltweit anerkannter Maßstab für die Messung des Mehrwerts von Klimaschutzprojekten gelten. Diese Ziele für Frieden und Wohlstand für alle stehen im Einklang mit den ökologischen Grenzen der Erde. 

Kriterien für Klimaschutzprojekte:

ClimatePartner ist Mitglied der ICROA (International Carbon Reduction & Offset Accreditation). Alle von der ICROA angebotenen Klimaschutzprojekte basieren auf internationalen Standards und werden regelmässig überprüft. Es gibt zudem einen sogenannten Due Diligence Prozess zur Identifikation von Risiken und zur Überprüfung von Vertragspartnern und -projekten sowie der entsprechenden Berichterstattung.

Zusätzlichkeit

Nur Projekte, die auf zusätzliche Finanzmittel angewiesen sind, können als Klimaschutzprojekt zertifiziert werden. Das Projekt kann also nur deshalb umgesetzt werden, weil es einen Gegenwert für die erbrachte CO2-Einsparung erhält. Das Projekt muss demnach auf Erlöse aus dem Emissionshandel zur Deckung des Finanzierungsbedarfs angewiesen sein und diesen Bedarf nachweisen können.

Ausschluss von Doppelzählungen

Der Ausschluss von Doppelzählungen auf dem freiwilligen Kohlenstoffmarkt wird dadurch sichergestellt, dass verifizierte Emissionsreduktionen nur über offizielle Register und jeweils mit einer eindeutigen ID ausgegeben werden. Die verifizierten Emissionsreduktionen sind mit einer ID gekennzeichnet und stehen für eine Tonne eingesparte oder reduzierte CO2-Emissionen (bzw. eine Tonne CO2-Äquivalente). Die verifizierten Emissionsreduktionen können so nur einmal stillgelegt werden. Durch dieses System kann es zu keinen Doppelzählungen kommen.

Dauerhaftigkeit

Die Emissionseinsparungen müssen dauerhaft erfolgen, um einen langfristigen Nutzen für das Klima sicherzustellen. Dieses Kriterium ist besonders für Aufforstungs- und Waldschutzprojekte wichtig: Bei diesen Projekten muss der Projektentwickler sicherstellen, dass die Waldflächen über mehrere Jahrzehnte bestehen werden, zum Beispiel mindestens für 30 Jahre oder mehr. Wald, der in absehbarer Zeit durch Brandrodung wieder zur Viehweide wird, darf nicht als Klimaschutzprojekt anerkannt werden.

Regelmäßige Überprüfung durch unabhängige Dritte

Klimaschutzprojekte müssen in allen genannten Kriterien in regelmäßigen Abständen durch unabhängige Dritte bzw. Validation and Verification Bodies (VVBs) wie TÜV, Aenor oder SCS Global Services überprüft werden. Sie überwachen die Einhaltung der jeweiligen Standards und stellen rückwirkend die tatsächlich eingesparte CO2-Menge fest. Zu den Projekten werden deshalb regelmäßig Monitoring- und Verifizierungsberichte erstellt.

Wir haben uns für die folgenden Haupt-Projekte entschieden:

https://www.climatepartner.com/1111  und  https://www.climatepartner.com/1288

Weitere Projekte: https://www.climatepartner.com/1138  und https://www.climatepartner.com/1070

Sehen Sie mehr dazu unter www.climatepartner.com.

Historie

»Een goed beheerde fabriek herkent men aan het plezier in het werk. Fritz Peters geeft met evenveel plezier zijn kennis en ervaring door aan zijn medewerkers. Alleen op deze manier en tegen de achtergrond van de 80-jarige verpakkingstraditie kon de fabriek in Kapellen ontstaan.«

(Uit het jubileummagazine voor het 25-jarige jubileum van de Wellkistenfabrik Fritz Peters, 1963)

1884

In 1884 werd midden in de stad Krefeld de eerste steen gelegd van onze onderneming, die zich aanvankelijk bezig hield met de productie van fijn- en verzendkartonnen verpakkingen.

1938

Nadat het Fritz Peters in de voorgaande jaren niet gelukt was om de firma Otto Hampel te overtuigen van het potentieel van het nieuwe product golfkarton, besloot hij om het bedrijf op 33 jarige leeftijd te verlaten. In een door crisis geteisterde jaar richtte hij samen met zijn compagnon August Lüneschloß de golfkarton- en dozenfabriek Fritz Peters & Co. KG op in de Virchowstraße in Krefeld. Er was al een kleine golfkartonfabriek. De eerste klanten vond hij in de koek- en zoetwarenindustrie.

1945

Het bedrijf werd vernietiging door geallieerde bombardementen. Machines en grondstoffen waren totaal verbrand en verwoest. Het achtergebleven personeel had zich tijdens het inferno ternauwernood het vege lijf kunnen redden.

1950

Fritz Peters gaat samen met een groep Duitse verpakkingsfabrikanten op studiereis naar de VS. Daar zag hij voor het eerst in zijn leven supermoderne golfkartonfabrieken. Hij stopte onmiddellijk alle activiteiten in de Virchowstraße, spaarde en plande tot 1956 en bouwde de fabriek volgens de laatste stand der techniek opnieuw op in Moers-Kapellen.

1958

Verhuizing naar Moers-Kapellen op een fabrieksterrein met een oppervlak van 100.000 m2.

1963

25 jaar golfkarton, 80 jaar volkarton: Van 850 m2 in 1928 naar een nieuw fabrieksterrein met een oppervlak van 100.000 m2 in Kapellen.

1973

Generatiewissel en opvolging in de Raad van Bestuur van de onderneming door Ruth en Volkmar Peters, de kinderen van Fritz Peters.

1977

Nieuwbouw na mijnschade op het aangrenzende terrein.

1991

Uitbreiding van de werkbreedte op de golfkartoninstallatie van 2,10 m naar 2,45 m.

1994–1996

Omvangrijke modernisering van de golfkartoninstallatie.

1996

Certificering voor DIN ISO 9001.

2007

Installatie van een automatisch transportsysteem.

2008

Generatiewissel en opvolging in de Raad van Bestuur van de onderneming door Angela en Roman Peters, de kinderen van Volkmar Peters.

2008

Certificering voor GMP.

2010

Installatie van een nieuwe eenzijdige machine aan de golfkartoninstallatie. Uitbreiding van het productprogramma naar E/EE/EB/EC-golf. Installatie van een baanspanningsregeling voor de cachering van preprint.

2014

Installatie van een 5-kleuren rotatiestans met infrarooddroging voor hoogwaardig bedrukte en gelakte golfkartonnen verpakkingen. Modernisering van het complete transportsysteem voor de verwijdering van pallets.

2014

Certificering operationele en industriële milieubescherming Certificering voor FSC.

2015

Installatie van een high performance vouw-/lijmmachine. Uitbreiding van het productieprogramma tot 6-punts verlijmde verpakkingen.

2018

De golfkartonmachine, die van rollen papier platen golfkarton produceert, is met een lengte van meer dan 130 meter en een breedte van 2450mm, het hart van de productiehal van de golfkartonfabriek Wellkistenfabrik Fritz Peters GmbH & Co.KG in Moers. In het “natte gedeelte” werden twee afrol-units en twee snij-units vervangen. De droog- en treksectie werd zo goed als geheel vernieuwd. Deze nieuwe techniek zorgt voor een hogereen meer gelijkmatige productiesnelheid en ook voor een reductie van het papier afval. Met deze nieuwe installatie kon de productiviteit en de kwaliteit al kort na de ingebruikname begin januari 2018, aanzienlijk worden verbeterd.

Groep

Veel deskundigheid onder één dak

Uniek

De Peters ondernemingsgroep met haar 7 dochterondernemingen bestrijkt een breed spectrum op het gebied van verpakkingen. De hoofdsegmenten zijn productie, handel en recycling. De hoofdactiviteiten zijn de productie, de verwerking en de veredeling van producten uit golfkarton - van standaardverpakkingen tot klantspecifieke oplossingen. De Peters ondernemingsgroep bundelt haar deskundigheid in het oplossen van problemen met advies, design, ontwikkeling, productie en logistiek.

Hierdoor is de groep te allen tijde in staat om doelgericht te voldoen aan de hoge eisen voor een oplossingsgeoriënteerde supply chain management voor de klant. De basis hiervoor wordt gevormd door de modernste communicatiesystemen en op de toekomst gerichte productiemethoden.

Leveringsgarantie

Overlappingen in de portfolio en het afzetgebied van de dochterondernemingen worden door de Peters ondernemingsgroep bewust op de koop toegenomen. Dit geeft onze klanten extra zekerheid, stabiliteit en flexibiliteit in het vermogen te leveren. Drie Dochterondernemingen beschikken over een eigen golfkartonmachine (GKM). Daardoor is de productie van golfkarton en de levering van eindproducten voor iedere klant in de gehele onderneming zekergesteld. Naar wens voeren wij voor onze klanten een persoonlijke risicoanalyse uit en stellen vervolgens een succesvol concept op. De boodschap gaat van mond tot mond. Steeds meer klanten vertrouwen ons voor de levering van hun producten in verpakkingen van golfkarton.

Karriere

Wir als Arbeitgeber

Gründe, die für Peters sprechen

Unsere Mitarbeiter kümmern sich tagtäglich um die Bedürfnisse unserer Kunden. Mit Engagement und Herzblut sorgen sie dafür, dass wir als Unternehmen nachhaltig wachsen und erfolgreich sind.

Als Wellkistenfabrik Fritz Peters bieten wir ein modernes Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen. Anspruchsvolle, herausfordernde Aufgaben lösen unsere Mitarbeiter in hoher Eigenverantwortung. Ein zielorientiertes Denken und Handeln führt dabei zu erfolgreichen Resultaten. Im Rahmen einer umfassenden Weiterbildung stellen wir sicher, dass die persönlichen Fähigkeiten unserer Mitarbeiter mit einem zielgerichteten Angebot entwickelt und gefördert werden.

Im Rahmen der Zugehörigkeit zur Unternehmensgruppe mit insgesamt 7 Standorten bieten wir auch Weiterentwicklung und Karriereziele über unser Unternehmen hinaus.

Alles das in zentraler Lage am Rande der Ruhrmetropolen, eingebettet in die attraktive Landschaft des Niederrheins.

Online-Bewerbung

Bewerbung-Mitarbeiter

Bewerbung-Mitarbeiter

Ausbildung

 

Was erwartet Dich während der Ausbildungszeit bei PETERS?

 

Hier gehts zum Ausbildungs-Info-Flyer

 

Aktuelle Ausbildungsstellen bei PETERS:

 

Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

Du lernst, wie man Fertigungsmaschinen und -anlagen in Betrieb nimmt, einrichtet und bedient. Die Vorbereitung von Betriebsabläufen, die Überprüfung der Maschinenfunktionen und die Instandhaltung der Maschinen sind Inhalt Deiner Ausbildung. Während der zweijährigen Ausbildungszeit warten vielfältige Aufgaben auf Dich. Danach stehen Dir unterschiedliche Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten offen.

Für die Ausbildung 2024 zum Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d) kannst Du Dich bereits jetzt bewerben. Gerne kannst Du zuvor ein Praktikum absolvieren, um Einblicke in den Berufsalltag zu erhalten.

Hier siehst Du die ausführliche Stellenbeschreibung. 

Infos zur Ausbildung:

 • Voraussetzung: Guter Hauptschulabschluss oder Fachoberschulreife
 • Ausbildungsdauer: 2 Jahre / Berufsschule 2× wöchentlich (Berufskolleg Duisburg-Rheinhausen)
 • Arbeitszeit: 37,5 Stunden/Woche

Haben wir Dein Interesse geweckt? Hier kannst Du Dich online bewerben.

 

Ausbildung zum Packmitteltechnologen (m/w/d)

Als Packmitteltechnologe (m/w/d) entwickelst und produzierst Du individuell für den Kunden Verpackungen aus Wellpappe. Während der Ausbildung lernst Du, wie man Werkzeuge und Produktionssysteme vorbereitet, wie man Produktionsanlagen zur Packmittelherstellung bedient und wie man Fertigungsprozesse optimiert. Ebenso führst Du im Rahmen der Qualitätssicherung Labortests durch, um zu überprüfen, ob z. B. die Stabilität der Verpackungen gewährleistet ist. Des Weiteren lernst Du, wie man Produktionsabläufe selbstständig plant. Du arbeitest immer kundenorientiert und beachtest ökonomische und ökologische Aspekte in einem zukunftsorientierten Unternehmen, das viel Wert auf Nachhaltigkeit legt.

Für die Ausbildung 2024 zum Packmitteltechnologen (m/w/d) kannst Du Dich bereits jetzt bewerben. Gerne kannst Du zuvor ein Praktikum absolvieren, um Einblicke in den Berufsalltag zu erhalten.

Hier siehst Du die ausführliche Stellenbeschreibung. 

Infos zur Ausbildung:

 • Voraussetzung: Guter Hauptschulabschluss oder Fachoberschulreife
 • Ausbildungsdauer: 3 Jahre / Berufsschule 2× wöchentlich
 • Arbeitszeit: 37,5 Stunden/Woche

Haben wir Dein Interesse geweckt? Hier kannst Du Dich online bewerben.

Wenn Du nachstehenden Link anklickst, kannst Du erste Einblicke in den Beruf des Packmitteltechnologen erhalten:

https://planet-beruf.de/schuelerinnen/berufe-finden/a-z/ausbildungsberufe-p/packmitteltechnologe-technologin

 

­­Ausbildung zum Industriekaufmann (m/w/d)

Das vielfältige Aufgabengebiet liegt in kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen Bereichen wie Einkauf, Vertrieb und Marketing, Personal-, Finanz- und Rechnungswesen und Versand. Industriekaufleute steuern betriebswirtschaftliche Abläufe. In der Materialwirtschaft prüfst Du Rechnungen, vergleichst Angebote und bist dabei, wenn mit Lieferanten verhandelt wird. Im Vertrieb hast Du telefonischen Umgang mit den Kunden und gibst die Kundenaufträge in unser ERP-System ein, Du schreibst Angebote und/oder kalkulierst die Preise.

Du benötigst fundierte Kenntnisse der Herstellungsprozesse, der Qualitätssicherung und der Fertigungsplanung. Der Arbeitsplatz mit modernen Kommunikationsmitteln wie diversen IT-Systemen, Internet oder E-Mail unterstützt Dich bei den täglichen Arbeiten.

Nach Deiner erfolgreichen Ausbildung bieten wir Dir Übernahmemöglichkeiten an und unterstützen Dich gerne bei der Weiterqualifizierung (z. B. zum Betriebs- oder Fachwirt).

 

Für die Ausbildung 2025 zum Industriekaufmann (m/w/d) kannst Du Dich ab Sommer 2024 bewerben.

Infos zur Ausbildung:

 • Voraussetzung: Allgemeine Hochschulreife oder gute Fachhochschulreife
 • Interesse an Rechnungswesen und Kommunikation
 • Ausbildungsdauer: 3 Jahre / Berufsschule 2 x wöchentlich (Berufskolleg Mercator Moers).
 • Verkürzte Ausbildungsdauer (2,5 Jahre) möglich
 • Arbeitszeit: 37,5 Stunden/Woche

Haben wir Dein Interesse geweckt? Hier kannst Du Dich online bewerben.

 

Hier bekommst Du einen ersten Einblick in unsere Azubi-Welt:

https://www.youtube.com/watch?v=SaaEWbRyZ90&list=PLPlivU4-__2XPhxyDkwweFDCltJ-Ieaal&index=17

Leveranciers

Betrouwbaarheid en continuïteit

Bij onze leveranciers zetten wij in op een duurzame relatie gebaseerd op partnerschap en een eerlijke en betrouwbare samenwerking. Een vast bestand van leveranciers draagt wezenlijk bij tot het realiseren van onze bedrijfsdoelstellingen, namelijk klanten een eersteklas kwaliteit en de beste service bieden.

Ons inkoopspectrum

 • Golfkartonpapier
 • Dikte
 • Drukclichés
 • Drukkleuren
 • Stansgereedschap
 • Machines voor de productie van golfkartonnen verpakkingen
 • Reserveonderdelen voor machines & motoren
 • Kogellagers
 • Rasterwalsen
 • Transportvoertuigen 
 • Bureau-artikelen
 • Reclamemateriaal
 • Gebouwreiniging
 • Transportdiensten
 • Logistieke dienstverlening

U bent leverancier en wilt zich aan ons voorstellen? Welkom! Om vooraf te zien of er voldoende basis is voor een verkennend gesprek, verzoeken wij u om een korte zelfintroductie. Klik hier.

Leveranciersaanvraag

Bewerbung-Lieferanten

Bewerbung-Lieferanten

Partner

Publikationen und Lesetipps

Auf der Webseite des Verbands der Wellpappen-Industrie e.V. finden Sie viele interessante Berichte und Veröffentlichungen aus der Wellpappen-Industrie. Auch das Magazin "ausgepackt" gehört dazu:

http://wellpappen-industrie.de/verband/publikationen/ausgepackt.html

 

Das Forum Ökologisch Verpacken e.V. berichtet über viele aktuelle und spannende Themen der Verpackungsindustrie unter http://oekologisch-verpacken.com/

 

Die FEFCO hat zur Haltbarkeit von Lebensmitteln eine Studie an der Universität in Bologna durchführen lassen. In der Ausgabe Nr. 4/2016 der "Aktuelle Papier-Rundschau Wellpappe", wurde dazu ein entsprechender Bericht 'Obst bleibt in Wellpappen-Trays länger frisch' veröffentlicht.

 

 

 

News

Erfolgreicher Ausbildungsabschluss von Henry Nisen

Unser Auszubildender Henry Nisen hat am 28. Juni seine mündliche Abschlussprüfung mit einem hervorragenden Ergebnis abgelegt. Wir gratulieren ihm ganz herzlich!

Während der dreijährigen Ausbildung zum Industriekaufmann hat Henry alle unsere Abteilungen kennengelernt. Die Handelswarenabteilung des Vertriebs gehörte schon früh zu seinem favorisierten Bereich, weswegen er dort auch sein Fachprojekt erstellt hat, das er in der mündlichen Prüfung vorgestellt hat.

Wir freuen uns über die tolle Entwicklung in den vergangenen drei Jahren und sind sehr froh, dass Henry in Zukunft weiterhin zum Peters Team gehören wird.

Auf dem Bild v.l.n.r.: Julian Weidenfeld (Vertriebsleiter), Winfried Flemmer (Geschäftsführer), Henry Nisen

Installation der Peters PV-Anlage

Nach einer langen Planungsphase, in der es um Auswahl und Dimensionierung der geplanten PV-Anlage ging, wird nun auf dem Dach des gesamten Produktions- und Verwaltungsgebäudes die Montage einer Photovoltaik-Anlage nach vielen Vorarbeiten demnächst abgeschlossen.

Zuerst wurde die Unterkonstruktion befestigt, dann wurden die Solarkabel verlegt und schließlich wurden die Solarmodule auf der Unterkonstruktion montiert. Nach der Verkabelung der Solarmodule wird die Elektroinstallation erfolgen.

Wie man auf dem aktuellen Foto erkennen kann, sind die Montagearbeiten schon weit fortgeschritten. Den Termin der Inbetriebnahme werden wir mitteilen, da wir dann endlich eigenen Solarstrom produzieren können.

Fabian Wolfsegger ist nun ausgebildeter Packmitteltechnologe

Unser Auszubildender Fabian Wolfsegger hat nach bestandener schriftlicher Prüfung am 19. Juni auch die praktische Prüfung mit Erfolg absolviert.

Während der Ausbildungszeit musste er zur Berufsschule Karthäuserwall nach Köln. Am 01. Juli fand daher auch die Lossprechung in Köln statt.

Wir gratulieren Fabian zum erfolgreichen Abschluss seiner dreijährigen Ausbildung zum Packmitteltechnologen!

Wir freuen uns, dass Fabian auch in Zukunft zum Peters Team gehört.

Auf dem Bild v.l.n.r.: Fabian Wolfsegger, Alexander Bartel (Produktionsleiter und Ausbilder)

Als „Stadthelden“ unterwegs in Moers

Die Teambuilding-Veranstaltung mit allen Peters Auszubildenden führte uns heute in die Innenstadt und den Schlosspark von Moers.

Eingeteilt in mehrere Gruppen haben wir eine iPad-Rallye gemacht, die von den Stadthelden (www.stadthelden.de) hervorragend organisiert wurde.

Viele Fragen mussten beantwortet werden, Fotos und Videos aufgenommen werden. Dabei gab es zahlreiche Hindernisse, aber auch Joker. Um für die eigene Gruppe möglichst viele Punkte zu sammeln und auch zu behalten, war eine strategische Vorgehensweise notwendig. Bei der Siegerehrung erhielten alle Gruppen ihre Stadthelden-Urkunden.

Nach der Rallye ging es zur Stärkung ins Moerser Wirtshaus, wo man bei leckerem Essen die Gelegenheit hatte, die Azubis aus den anderen Ausbildungsberufen näher kennenzulernen.

Berufsinformationstag am 28.05.2024

Der Berufsinformationstag am Gymnasium Adolfinum in Moers, zu dem die Unternehmerschaft Niederrhein e.V. / Arbeitskreise SchuleWirtschaft eingeladen hat, wurde von den Schülerinnen und Schülern der 9. und 10. Klassen mit Interesse wahrgenommen.

Als eins von fünf Unternehmen vom Niederrhein hatten wir die Möglichkeit, unsere verschiedenen Ausbildungsberufe vorzustellen. In den Gesprächen über Ausbildungsinhalte, -voraussetzungen und -möglichkeiten konnten wir den jungen Besuchern erste Einblicke ins Berufsleben geben. Die virtuelle Betriebsrundführung am Laptop zum Kennenlernen der Produktion und Verwaltung konnte neben den Flyern einige Informationen und Kontaktdaten vermitteln. Das Falten einer kleinen Box aus Wellpappe war für viele eine Herausforderung, die Spaß gemacht hat.

Girls‘ Day am 25.04.2024

Beim diesjährigen Aktionstag haben wir einer Mädchengruppe Einblicke in den Berufsalltag eines typischen Männerberufs (Packmitteltechnologe / Maschinen- und Anlagenführer) gegeben.

Während des „Girls‘ Day“ konnten sie nach einer Einführungspräsentation und Sicherheitsunterweisung eine mit Audiogeräten unterstützte Betriebsrundführung machen und die Arbeitsabläufe an unserer Wellpappenerzeugungsanlage und den hochmodernen Weiterverarbeitungsanlagen kennenlernen. In unserer Verpackungsentwicklung hatten sie die Möglichkeit, selbst etwas aus Wellpappe anzufertigen. Neben einer Manschette aus Wellpappe für eine Blume wurde die passende Blumenverpackung für den sicheren Transport erstellt.

Nach einer interessanten Frage- und Antwortrunde endete der diesjährige Aktionstag mit einem kleinen Snack in der Kantine.

Gesundheitsaktion für Peters Team

Der Ernährungswissenschaftler Michael Pagelsdorf war am 14.+15. Dezember zu Gast bei Peters. Unter dem Motto „Süsses Blut mit bitteren Folgen“ hat er über die Gefahr einer Diabetes mellitus Typ II-Erkrankung und die daraus resultierenden Folgen aufgeklärt.

 • Wie ein Diabetes entsteht
 • Genetische Veranlagung bedeutet NICHT gleich Schicksal
 • Messmethoden
 • Zuckerfallen
 • Präventive Ernährung - so verhindern Sie den Diabetes mellitus

An beiden Tagen gab es die Möglichkeit der Langzeitblutzuckermessung (HbA1C-Messung inkl. einer Einzelberatung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter), die rege genutzt wurde.

Informationstag für Mitarbeiter:innen

Am Beratungsstand der Techniker Krankenkasse, die am 14. und 15. Dezember die Langzeitblutzuckermessung und die Vorträge von dem Dipl. Oecotrophologen Michael Pagelsdorf ermöglicht hat, konnten Mitarbeiter:innen Fragen rund um die Krankenversicherung stellen und zudem zahlreiche Tipps und Broschüren erhalten.

Vielen Dank an Frau Bruckmann von der Techniker Krankenkasse für die tolle Unterstützung!

Lisa-Marie Winkler von Schubert Tacke war mit dem Arbeitsschutzmobil vor Ort und hat über Arbeitssicherheits- und Hygieneprodukte informiert. Darüber hinaus bestand die Möglichkeit der Fußvermessung und Beratung.

Die Präventionstechnikerin Nicole Grossmann von der Labor Cotral GmbH hat erneut Beratungen für Gehörschutz angeboten. Es wurden einige Neuanpassungen vorgenommen, so dass die neuen Mitarbeiter dann mit dem individuell angepassten Gehörschutz ausgestattet werden können.

Ausbildungsbeginn am 01.08.2023

Am vergangenen Dienstag starteten fünf junge Auszubildende in einen neuen Lebensabschnitt. Zwei von ihnen absolvieren eine Ausbildung zum Industriekaufmann und werden in den nächsten drei Jahren alle kaufmännischen Abteilungen kennenlernen. Drei von ihnen machen eine Ausbildung zum Packmitteltechnologen und werden den gesamten Maschinenpark einschließlich der Verpackungsentwicklung und dem Labor kennenlernen. Vor der Einschulung in der jeweiligen Berufsschule bekamen sie heute zum Start ein Präsent vom Geschäftsführer überreicht. Wir wünschen allen eine erfolgreiche und abwechslungsreiche Ausbildungszeit!

 

hinten v.l.n.r.: Yusuf Yildiz (Ausbildung zum Packmitteltechnologen), Benedikt Menzel und Robin Jansen (Ausbildung zum Industriekaufmann), Nils Nothhelfer (Ausbildungsbeauftragter der Verpackungsentwicklung), Alexander Bartel (Ausbilder der Packmitteltechnologen), Winfried Flemmer (Geschäftsführer)

vorne v.l.n.r.: Imededdine Ouali, Dogukan Yilmaz

Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Abschlussprüfung!

Fabian Gaidt hat die am 1. August 2020 begonnene Ausbildung zum Industriekaufmann mit einer erfolgreichen Abschlussprüfung beendet.

 

Herr Gaidt hat während der 3-jährigen Ausbildungszeit alle Abteilungen des Unternehmens kennengelernt. Besonders großes Interesse zeigte er an Vertriebsthemen und Kundenkommunikation. Daher hat er sich den Vertriebsinnendienst als Fachabteilung ausgewählt und konnte sein Fachprojekt „Die Durchführung einer Verpackungsoptimierung nach der Installation einer neuen Produktionsmaschine am Beispiel eines Kunden“ optimal abschließen.

Wir freuen uns sehr, dass Herr Gaidt weiterhin zum PETERS Team gehört und wünschen ihm für alle zukünftigen Herausforderungen im Vertriebsinnendienst viel Erfolg!

 

v.l.n.r.: Julian Weidenfeld, Vertriebsleiter und Fabian Gaidt

Wir gratulieren zur bestandenen Abschlussprüfung!

Unser Auszubildender Julian Woller hat am 13. Juni seine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik erfolgreich abschliessen können.

Während der dreijährigen Ausbildungszeit in der Versandabteilung hat er den gesamten Produktionsbetrieb kennengelernt und sich vor allem im Logistikbereich zahlreiche Kenntnisse aneignen können: Von der fachgerechten Lagerung, der Anfertigung von wirtschaftlichen und termingerechten Tourenplänen bis zur Inventur und dem Staplerführerschein, hat er alle Aufgaben kompetent gemeistert.

Wir freuen uns sehr darüber, dass er auch zukünftig zum PETERS Team gehört und wünschen ihm für die zukünftigen Aufgaben viel Erfolg!

 

Im Bild von links nach rechts: Brian Piekny, Leiter Logistik und Julian Woller

Gesundheitsaktion mit der Techniker Krankenkasse

Auch in diesem Jahr gehen unsere Gesundheitsvorsorge-Aktionen weiter. Am 31.05.2023 hat die Techniker Krankenkasse ganztägig eine Muskeltonusmessung angeboten. Diese dient dazu, Verspannungen im Bereich der Rückenmuskulatur, vor allem im Schulter-Nacken-Bereich, aufzuspüren. Bei der komplett ausgebuchten Maßnahme haben die Mitarbeiter:innen individuelle Auswertungen und Tipps erhalten. Wir danken der Techniker Krankenkasse für die tolle Unterstützung und dem Institut für Prävention und Nachsorge aus Köln für die fachlich gute Durchführung.

 

Der Betriebsarzt Ronald Grüner hat erneut ganztägig Ultraschalluntersuchungen der Schilddrüse durchgeführt, wobei auch der Bereich der Halsschlagader kontrolliert wurde. Sämtliche Termine waren sofort ausgebucht und im Fall von Zufallsbefunden wurde die fachärztliche Untersuchung angeraten.

Die nächsten Gesundheitsaktionen folgen im September und im Oktober.  

Gratulation zur erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung zum Packmitteltechnologen

In der auf zweieinhalb Jahre verkürzten Ausbildungszeit hat Andrei Helwer den gesamten Produktionsbetrieb kennengelernt: von der Wellpappenerzeugungsanlage bis hin zu den verschiedenen Weiterverarbeitungsmaschinen, die Verpackungsentwicklung, die Werkzeug- und Klischeevorbereitung als auch die Qualitätskontrolle im Labor. Darüber hinaus konnte er sich einige Kenntnisse in der Arbeitsvorbereitung aneignen.

Herr Helwer hat sich im Laufe der Ausbildung sehr gut bewährt und wird sowohl von den Kollegen als auch den Vorgesetzten geschätzt.

Wir gratulieren ihm zur erfolgreich absolvierten Abschlussprüfung und freuen uns, dass er auch zukünftig zum PETERS Team gehört. Wir wünschen ihm für die zukünftigen Aufgaben alles Gute!

 

im Bild von links nach rechts: Andrei Helwer, Alexander Bartel (Ausbilder und Produktionsleiter), Jonas Grundmann (Betriebsleiter)

Gesunder Schlaf im Fokus

Gesundheitstag mit der Techniker Krankenkasse

Wie wichtig ist gesunder Schlaf?

 

Am Montag, 07.11.2022, war das Gesundheitsmobil der Techniker Krankenkasse bei Peters. In Kooperation mit dem Institut für Prävention und Nachsorge aus Köln bekamen die Peters Mitarbeiter ganztägig die Möglichkeit, ihre individuellen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für einen gesunden, natürlichen und erholsamen Schlaf zu erkennen. Neben regelmäßiger Bewegung und gesundheitsbewusster Ernährung ist erholsamer Schlaf wichtig für die Gesundheit. Erhöhter Schlafmangel führt zu höherer Stressanfälligkeit, reduzierter Immunabwehr und nachlassender Konzentration. Mit ausreichend Schlaf kommt man gesünder und leistungsfähiger durch den Tag.

Es wurde die Pupillographie-Schlafanalyse angeboten, deren Ziel es ist, Konzentrationsminderungen und Tagesschläfrigkeit sowie die Ursachen zu erkennen. Die Mitarbeiter haben Empfehlungen zur Optimierung der Schlafgesundheit und Regenerationsfähigkeit erhalten. Des Weiteren wurde der digitale Schlafradar durchgeführt, der dabei hilft, wesentliche Einflussfaktoren auf die Schlafgesundheit und die Reaktionsfähigkeit zu identifizieren. Die Mitarbeiter erhalten die individuelle Auswertung mittels eines Schlafradar-Diagramms.

Vielen Dank an die beiden IPN-Coaches: Dipl. Sportwissenschaftler Ingo Schmidt (u. im Bild) und Victor Assigno, B.A. Fitness and Health Management (oben im Bild links) sowie an die Techniker Krankenkasse (Martina Bruckmann - Firmenkundenberaterin, oben im Bild), die diesen Gesundheitstag ermöglicht hat.

Guter Start für die Auszubildenden 2022

Die Wellkistenfabrik Peters bietet interessante und zukunftssichere Ausbildungsplätze mit zahlreichen Perspektiven. Ob im Supermarkt oder als Versand- und Transportverpackung, Kartonagen aus Wellpappe begegnen uns im täglichen Leben sehr häufig. Wellpappe ist ein umweltfreundliches Produkt, das aus nachwachsenden Rohstoffen besteht und vollständig recycelt werden kann.

Fünf junge Menschen sind am 1. August ins Berufsleben gestartet: (von rechts nach links:)

Julian Strauch und Tobias Knorr haben die Ausbildung zum Industriekaufmann begonnen, Pascal Sewald bei der Peters Unternehmensgruppe die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Abdulsamed Yavuz und Aliou Mamadou Diallo sind seit dem 1. August in der dreijährigen Ausbildung zum Packmitteltechnologen.

Geschäftsführer Winfried Flemmer (Mitte) sowie Alexander Bartel, Ausbilder der gewerblichen Azubis (ganz links) übergeben allen ein kleines Präsent zum Start. Wir wünschen unseren Auszubildenden eine erfolgreiche Ausbildungszeit!